Welkom op de website van de PEPPER studie

PEPPER: Bepaling van de optimale strategie voor het stoppen van chronische protonpompremmertherapie bij patiënten in de eerstelijnszorg: effect van gebruik op verzoek, aanvullende therapieën en antacida (KCE-201277)

De maaginhoud is in normale omstandigheden zuur. Het maagzuur wordt geproduceerd door klieren langs de maagwand en is bedoeld om het ingenomen voedsel te helpen verteren en om ons te beschermen tegen ziekteverwekkers zoals virussen en bacteriën.

In sommige gevallen kan de maagzuurproductie zodanig gewijzigd zijn dat de toegenomen zuurgraad leidt tot schade ter hoogte van de slokdarm (gastro-oesofageale refluxziekte of GERD), maag en dunne darm (maag- of duodenumulcus of zweer).

Protonpomp inhibitoren (PPIs) zijn een soort geneesmiddelen die de secretie van zuur in de maag verminderen en dus de zuurgraad van de maag verlagen, bijgevolg worden deze medicijnen ook "zuurremmers" genoemd. Deze medicijnen zijn zeer effectief in het verlichten van refluxsymptomen in een bepaalde goed gedefinieerde groep van ziekten en aandoeningen.

In de voorbije jaren is het gebruik van deze geneesmiddelen sterk gestegen. Onderzoek toonde aan dat een groot deel van dit gebruik plaatsvindt buiten de normale indicaties waarbij ook onnodige verhoogde doseringen worden toegediend, alsook een verlengde behandelingsduur. Bovendien zijn er toenemende ongerustheden over mogelijke nadelige effecten en de hoge kosten die gepaard gaan met onnodig langdurig gebruik van PPIs.

Richtlijnen werden opgesteld om het chronisch gebruik van PPIs bij onnodige indicatie te verminderen maar tot op heden wordt dit niet standaard toegepast in de klinische praktijk. Een reden is het optreden van verhoogde zuursecretie in de maag met terugkerende symptomen wanneer deze geneesmiddelen al na enkele weken gebruik worden stopgezet (het zogenaamde rebound effect). De huidige voorgestelde strategie is het gradueel afbouwen van PPI gebruik, maar tot op heden is het nog niet duidelijk welke de beste strategie is om deze periode van verhoogde zuursecretie en symptomen te overwinnen.

In de PEPPER-studie zullen twee verschillende strategieën worden geëvalueerd om het onnodige gebruik van PPIs te stoppen rekening houdend met het rebound effect. 

De onderzochte strategieën zijn 

  1. Een periode van PPIs on-demand (i.e. niet dagelijks) alvorens te stoppen
  2. Het gebruik van alternatieve medicatie om maagzuur en reflux te behandelen (zuurneutraliserende medicatie, zogenaamde alginaten).

We zullen het succes van het stoppen van PPIs wanneer deze strategieën worden geïmplementeerd, vergelijken met een klassieke strategie. Patiënten zullen gedurende 1 jaar na onderbreking van PPIs worden opgevolgd en het hun symptoomcontrole, levenskwaliteit en zorgkosten zullen ook gedurende deze periode geëvalueerd worden.

Het onderzoek zal worden uitgevoerd bij patiënten uit de eerstelijnsgezondheidszorg (huisartsenpraktijken) met chronische inname van PPIs buiten de vastgestelde ziekte-indicaties.

De PEPPER studie werd op 13/04/2023 goedgekeurd door de Ethische Commissie en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).

Meer informatie over de studie kan u terugvinden via de website van KCE:

https://kce.fgov.be/en/kce-trials/funded-trials/pepper-determining-the-optimal-strategy-for-stopping-chronic-proton-pump-inhibitor-therapy-in

Deze studie wordt gesteund door het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) en wordt gesponsord door het Universitaire Ziekenhuis Leuven (UZ Leuven).

Deze studie wordt in goede banen geleid in samenwerking met onderstaande Academische Centra.