Voor artsen

Bij elk studiebezoek wordt gevraagd aan de huisarts om een elektronisch case report form (eCRF) van de deelnemende patiënt bij te houden. Dit eCRF bevindt zich op een online platform genaamd RedCap, waarop de huisarts bepaalde gegevens die bij elke studievisite verzameld worden zal moeten invullen. Het eCRF is zo opgebouwd dat het u zal begeleiden...

In deze sectie kan u de voornaamste studiedocumenten van de PEPPER studie terugvinden.

De studie

14-04-2023

In deze sectie kan u een antwoord vinden op de meest voorkomende vragen over het studieprotocol.

Bloednames

13-04-2023

Optioneel kan er bij patiënten een bloedstaal afgenomen worden bij visite 1 (bij randomisatie) en visite 5 (einde van de studie). De patiënt wordt vergoed voor deze bloedname.

Voorafgaand aan studievisite 2, 3, 4 en 5 en bij online check 1 en 2 wordt aan de patiënt gevraagd om online vragenlijsten (electronische patient reported outcome, ePRO) in te vullen via RedCap. Dit kan via de computer of via smartphone. Voorafgaand aan iedere vragenlijst, krijgt de patiënt een herinneringsmail. Zo nodig wordt deze e-mail herhaald...

"De arts in kwestie dient te kiezen tussen de normale regeling inzake btw en deze bijzondere regeling. Wegens het invoeren van deze bijzondere regeling wordt de vrijstellingsregeling van belasting voor kleine ondernemingen als voorzien in artikel 56, § 2, van het Btw-Wetboek op bedoeld onderzoekswerk uitgesloten, vermits de bijzondere regeling...

Monitoring

12-04-2023

Er zal ten minste 1 monitoringsbezoek gepland worden in uw praktijk. Het doel van dergelijke bezoeken is om belangrijke gegevens, opgenomen tijdens de studie, na te kijken. Tijdens deze bezoeken zal de deelnemende arts ook extra ondersteuning en adviezen krijgen van de monitor.

Contact

11-04-2023

U kan ons steeds contacteren bij vragen. In uw ISF (witte kaft) vindt u een overzicht van uw contactpersonen.

De PEPPER studie wordt ondersteund door KCE met als sponsor UZ Leuven. Deze studie wordt in goede banen geleid in samenwerking met onderstaande Academische Centra.