Vragenlijsten voor patiënten

13-04-2023

Voorafgaand aan studievisite 2, 3, 4 en 5 en bij online check 1 en 2 wordt aan de patiënt gevraagd om online vragenlijsten (electronische patient reported outcome, ePRO) in te vullen via RedCap. Dit kan via de computer of via smartphone. Voorafgaand aan iedere vragenlijst, krijgt de patiënt een herinneringsmail. Zo nodig wordt deze e-mail herhaald wanneer de patiënt de vragenlijsten nog niet heeft ingevuld.

Indien de patiënt moeite heeft met het invullen via computer of smartphone, stellen we voor dat familieleden of vrienden hen hierbij helpen. In uitzonderlijke gevallen kunnen de vragenlijsten op papier ingevuld worden. Dit is echter minder overzichtelijk voor de patiënten (meer kans op fouten door bv. aanvinken van meerdere antwoorden, overslaan van vragen,…) en zorgt voor een toegenomen werkbelasting bij het studiepersoneel. Bijgevolg wensen we het invullen van de vragenlijsten op papier te beperken tot het absolute minimum.

Mijn patiënt krijgt geen vragenlijsten aan

Indien u bij de eerste visite (enrolment, visite -1) een fout e-mailadres ingeeft, zal de patiënt geen vragenlijsten ontvangen. Het is dus erg belangrijk dat dit e-mailadres klopt. Normaal ontvangen de patiënten meteen na de inclusie hun eerste vragenlijst. Het is aangeraden om te controleren of de patiënt de vragenlijst aankrijgt.

Merkt u dat de patiënt geen vragenlijsten toegestuurd krijgt? Kijk dan binnen de 4 dagen na de inclusie het e-mailadres na in visite -1, bolletje "general informed consent". De patiënt krijgt na 24u de vragenlijsten toegestuurd op het juiste adres. 

Wanneer moet mijn patiënt vragenlijsten invullen?

Er zijn vragen opgekomen over de termijnen waarop patiënten vragenlijsten kunnen invullen.

Patiënten ontvangen bij het eerste studiebezoek (op moment dat de e-mail adres ingevoerd in RedCap wordt) een uitnodiging om de eerste vragenlijst in te vullen. Ze krijgen 5 dagen om deze vragenlijst in te vullen.

Voor alle andere studiebezoeken krijgt de patiënt een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen via email 5 dagen voor de verwachte bezoek als per protocol ingesteld (op de 23ste dag t.o.v. de vorige bezoek voor de eerste 3 studie bezoeken) en 5 dagen na de bezoek (10 dagen in totaal).

Zolang de patiënt de vragenlijst in invult zal de patiënt elke dag een herinnering via email ontvangen met het link naar de vragenlijsten.

Hoe kan mijn patiënt vragenlijsten stopzetten en later hervatten?

Als de patiënt de vragenlijst begint in te vullen en halverwege stopt zal hij geen herinnering e-mails ontvangen. Om verder de vragenlijst te kunnen invullen moet hij naar de vorige uitnodigingsemail gaan.

Zowel u als wij kunnen altijd een uitnodigingsemail sturen aan patiënten met de link om vragenlijsten in te vullen.