Nieuwsbrief

Hierboven ziet u een overzicht van het aantal patiënten die op dit moment aan de studie deelnemen. Voor deze studie hebben we in totaal 745 patiënten nodig. Momenteel nemen er in heel België al 444 patiënten deel aan de PEPPER studie. Hiervan werden 404 patiënten al gerandomiseerd naar één van de drie afbouwstrategieën.