Studie

Achtergrondinformatie

De zuurgraad in de maag is in normale omstandigheden hoog. Het maagzuur wordt geproduceerd door klieren langs de maagwand en is bedoeld om het ingenomen voedsel te helpen verteren en om ons te beschermen tegen ziekteverwekkers zoals virussen en bacteriën. In sommige gevallen is de productie van maagzuur verhoogd, wat zou kunnen leiden tot verwondingen ter hoogte van de slokdarm (gastro-oesofageale refluxziekte of GERD), maag en dunne darm (maag- of duodenumulcus of zweer). Protonpomp inhibitoren (PPI's) of maagzuurremmers zijn een groep van geneesmiddelen die de zuuraanmaak in de maag verminderen en dus de zuurgraad van de maag verlagen. Deze geneesmiddelen zijn zeer effectief om symptomen te verlichten bij een aantal slokdarm- en maagaandoeningen.

Waarom doen we deze studie?

In de voorbije jaren is het gebruik van maagzuurremmers sterk gestegen. Onderzoek toonde aan dat een groot deel van dit gebruik plaatsvindt buiten de normale indicaties (zonder medische noodzaak) waarbij ook onnodige hoge doseringen en lange behandelingsduur gebruikt worden. Dit kan overbodige gezondheidskosten met zich meebrengen voor u. Bovendien is er toenemende bezorgdheid over mogelijke nadelige effecten en de hoge kosten die gepaard gaan met onnodig langdurig gebruik van maagzuurremmers. Mogelijke nadelige effecten van het langdurig gebruik van maagzuurremmers zijn interacties met andere geneesmiddelen, osteoporose, verminderde opname van calcium, magnesium, ijzer en vitamine B12, maar ook een verhoogd risico op maagdarminfecties, nierfalen, hartinfarct of de ziekte van Alzheimer.

Het is vaak moeilijk om het gebruik van maagzuurremmers stop te zetten door het zogenaamde "reboundeffect". Wanneer zuurremmers worden stopgezet, kan de maagzuurproductie tot twee weken lang verhoogd zijn, met slokdarm- of maagklachten als gevolg. Dit reboundeffect treedt al op bij het stoppen van zuurremmers na enkele weken gebruik. De klachten zijn het gevolg van het langdurig gebruik van maagzuurremmers en niet van een onderliggende ziekte. De beste strategie om deze periode van verhoogde zuurproductie en klachten te overwinnen is nog niet vastgesteld.

Doel van de PEPPER studie

In de PEPPER studie worden 3 verschillende methodes bestudeerd om maagzuurremmers stop te zetten. Wij kijken na welke methode het meest haalbaar en comfortabel is voor patiënten. Om na te gaan welke methode het beste is, bekijken we na 1 jaar welke methode het meest succesvol is om de patiënt te laten stoppen met de inname van hun maagzuurremmer.

Opbouw van de studie

De deelnemers worden tijdens de studie begeleid door hun huisarts. In totaal worden er 5 tot 6 studievisites gepland, verdeeld over een periode van 14 tot 15 maanden. 

Welke afbouwmethode aan u wordt toegewezen, wordt volledig willekeurig bepaald aan de hand van een computerprogramma en ligt buiten het bereik van uw huisarts of het studiepersoneel.

Gedurende de hele studie mogen deelnemers antacida innemen om eventuele maaglast te verhelpen. Uw huisarts zal u begeleiden en de beste behandeling voorschrijven om eventuele klachten te vermijden.


Voor een meer gedetailleerd overzicht van de studie, kan u het geïnformeerd toestemmingsformulier doornemen.