Vergoeding voor artsen

13-04-2023

BTW-administratie

"De arts in kwestie dient te kiezen tussen de normale regeling inzake btw en deze bijzondere regeling. Wegens het invoeren van deze bijzondere regeling wordt de vrijstellingsregeling van belasting voor kleine ondernemingen als voorzien in artikel 56, § 2, van het Btw-Wetboek op bedoeld onderzoekswerk uitgesloten, vermits de bijzondere regeling bijkomende voordelen op het vlak van btw-verplichtingen biedt."

Voor het onderzoekswerk kan de regeling kleine ondernemingen dus niet worden toegepast maar moet de arts kiezen. Dit werd aangegeven in de overeenkomst met UZ Leuven. Onze voorkeur gaat uit naar selfbilling met verlegging van btw (er wordt dus geen btw aangerekend op de selfbill maar UZ Leuven draagt deze af in naam en voor rekening van de arts).

Voor andere activiteiten dan de onderzoeksactiviteiten kan u wel de regeling kleine ondernemingen blijven toepassen. Let wel: de toepasselijke drempel is niet langer 5.580 EUR zoals in de beslissing uit 2011 staat maar is intussen verhoogd naar 25.000 EUR.


Vragen? Onduidelijkheden?

Bij vragen i.v.m. uw vergoeding als onderzoeker, kan u contact opnemen met:

Florencia Carbone: florencia.carbone@uzleuven.be 
En in CC: Thomas Lanciers: thomas.lanciers@uzleuven.be