Bloednames

13-04-2023

Optioneel kan er bij patiënten een bloedstaal afgenomen worden bij visite 1 (bij randomisatie) en visite 5 (einde van de studie). De patiënt wordt vergoed voor deze bloedname.

Ooit werd aangenomen dat er vrijwel geen relevante bijwerkingen waren van PPIs, maar ondertussen zijn er talrijke meldingen van mogelijke nadelige gevolgen van chronisch PPI-gebruik, waaronder verminderde absorptie van Ca, Mg, Fe en vitamine B12. Dit maakt het interessant om na te gaan of deze waarden toenemen bij het afbouwen van PPIs. 

Optioneel kan er naast Ca, Mg, Fe en vit. B12 ook gastrine bepaald worden. Hiermee willen we nagaan of de gastrinewaarde een predictor kan zijn voor de kans op succesvol stopzetten van de PPI-inname. De hypothese hierachter is dat iemand met een hoog gastrinegehalte aan het begin van de studie moeilijker zal kunnen stoppen met de PPI tijdens de studie.

Gastrine

Staalvolume: 1 mL

Stabiliteit: 1 uur

Afnamecondities: Bloed binnen 1h na afname centrifugeren, daarna serum bewaren bij -20°C

U kan uw eigen labo contacteren voor de analyse van gastrine of werken via een prikcentrum.

Vindt uw prikcentrum

De inname van hoge dosissen biotine (> 1 mg/dag) kan leiden tot interferentie in de resultaten van de analyse. Gelieve het laboratorium te verwittigen in geval van inname van hoge dosissen biotine.